Switch to English

Glasgow Gaelic Musical Association

Clàr-iùil
 

Cuir fios thugainn

Ma tha thu airson a bhith nad bhall, ag iarraidh oirnn seinn aig tachartas, no fios a chur thugainn airson adhbhar eile, cuir post gu aon de na leanas:

an Stiuiriche, Coinneach MacThòmais

an Ceann-suidhe, Dòmhnall MacLeòid

am Fear-ionmhais, Ray Walkinshaw

no an Rùnaire, Gina Nicleòid